Akademik çalışmaların etkili ve nitelikli olması arzulanır fakat bunun için akademik yöntemlerin doğru ve bilinçli takip edilmesi gerekmektedir. Akademinin çok yönlü olduğu bilinmektedir. Akademik kültüre kitaplar, makaleler, tezler, projeler ile katkı sağlandığı gibi akademik dergilerin ve konferansların katkısı da son derece önemlidir.